Hogyan csináljuk

4 Returns holisztikus menedzsment

A birtokon a Commonland által kifejlesztett 4 Returns holisztikus menedzsment-keretrendszert alkalmazzuk. A 4 Returns egy tudományos alapokon nyugvó szerkezet, amely a gyakorlatban is bizonyított. A vezető tudományos intézményekkel, üzleti iskolákkal, gazdálkodókkal és szakértőkkel szoros együttműködésben kifejlesztett 4 Returns ökoszisztémákat alakít át és újjít meg azáltal, hogy 4 különbozó hozamra fókuszál egy generáción, vagy 20 éven keresztül.

A 4 Returns keretrendszer a Jankovich Birtok fejlődési tervének részét képezi

Inspirációs hozam

Érintettek
részvétele

 • A helyi érintettek elkötelezetten dolgoznak és inspirálódnak azáltal, hogy replikálják vagy csatlakoznak a jól végzett munkához
 • A tevékenységek nagyobb területen beágyazódnak
 • A közösségi érintettek bevonódnak vagy tájékoztatva vannak a döntéshozatalról
 • A közösség tagjainak van reménye a régió jövőjével kapcsolatban; a (képzett) emberek a térségben maradnak

Erős
vezetés

 • Példamutatás, az ígéretek betartása
 • A döntéshozatal lehető legalacsonyabb szintre vitele
 • Kollektív vezetés létrehozása az alkalmazottak és más, inspiráló közös vízióval rendelkező érintettek között
 • Lépések a korrupció és más, az üzlet szempontjából káros jelenségek megelőzésére
 • Szakértői hálózat és stratégiai partnerek az innováció érdekében

Kultúra
és identitás

 • A közösség tagjai érzik az összetartozást és büszkék az identitásukra
 • Kulturális események szervezése és szponzorálása
 • A helyi kultúra és identitás összefonódik a munkakultúrával, integrálva a regionális identitást a saját arculatba
 • Szobrok és történelmi emlékművek támogatása

Társadalmi hozam

Jelentőségteljes
foglalkoztatás

 • Számos munkahely létrehozása direkt vagy indirekt módon
 • Célok, összetartozás, tulajdon és felelősség érzése az alkalmazottak körében
 • Jó munkakörnyezet
 • Jó munkafeltételek (fizetéses, egyéb (szociális) juttatások)
 • Reprezentatív és kiegyensúlyozott munkaerő (nemek, nemzetiségi hovatartozás, stb.)

Reziliens
közösség

 • Nagyobb (társadalmi) biztonság, kevesebb lopás, több megtakarítás, reziliensebb közösség
 • Az alkalmazottak és a közösség tagjainak jobb égészségi állapota
 • Fejlettebb infrastruktúra (utak, víz, energia, telekommunikáció)
 • Kölcsönös megértésen alapuló békés viszonyok a gazdálkodók, a természetvédők és a polgárok / fogyasztók között

Kapacitásnövelés
és innováció

 • Fejlettebb oktatás és (környezeti) tudatosság, pl. iskolákkal való együttműködéseken keresztül
 • A dolgozók és a közösség tagjainak szakmai fejlődése
 • A vállalkozói kedv stimulálása a dolgozók és a közösség tagjai között
 • K+F befektetések – tesztüzem az innováció érdekében

Természeti hozam

Fenntartható
vízgazdálkodás

 • A föld vízszűrőkapacitásának javítása
 • A felső talajrétegek elmosódásának csökkentése
 • Az erózió csökkentése
 • A nettó vízfelhasználás minimalizálása
 • A vízi útvonalak csatornamentesítése

A biodiverzitás
konzerválása és helyreállítása

 • 3 zóna beillesztése a gazdálkodási tervbe
 • Agroökológiai alapelvek alkalmazása
 • A vegyipari növényvédő- és rovarirtószerek, valamint más mérgező kemikáliák használatának mellőzése
 • Az invazív fajok kontrollja és az őshonos állatok stimulációja
 • A természetes vegetáció és élőhelyek helyreállítása
 • Állatjólét

Regeneratív
talajkezelés

 • A talaj zavarásának minimalizáslása (pl.: kevesebb szántás)
 • Takarónövények és vetésforgó, vagy más módszerek alkalmazásával a folyamatos növényzet biztosítása
 • Menedzsment
 • Az organikus anyagok és szén mértékének növelése, az élet stimulálása a talajban
 • Fenntartható (rotációs) legeltetés
 • A műtrágya és mérgező vegyianyagok használatának csökkentése

Pénzügyi hozam

Fenntartható
profit

 • Hosszú-távú üzleti tervezés
 • Az emberek, a bolygó és a profit egyensúlya az üzleti tervben
 • Lépések egy természeti és gazdasági sokkoknak egyre jobban ellenállni képes üzlet létrehozására
 • A rendelkezésre álló támogatások és ösztönzők kihasználása a fenntartható és zöld növekedés érdekében
 • Közösségi társbefektetésekből származó előnyök

(Még) diverzebb
hozzáadott érték

 • Új termékek és/vagy üzleti modellek
 • Az ellátási lánc vertikális integrációja (feldolgozás, direkt marketing, stb.)
 • Márkaarculat fejlesztése és a termékek marketingje
 • Más (alakuló) vállakozások és a helyi gazdasághoz való hozzájárulásuk ösztönzése

Körkörös
gazdaság

 • A mesterséges inputok csökkentése a vállalkozásban (hatékonyságnöveléssel vagy folyamatok teljes leváltásával)
 • Azon hulladékáramok újrafelhasználása, melyeket nem lehet csökkenteni (pl.: szennyvíz, hő)
 • Hulladékáramok újrahasznosítása, ha az újrafelhasználás nem lehetséges (pl.: bioenergia, növénytápanyag és bioműanyagok)